PZW Składki

 1. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r. Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 100,00 2. Składka członkowska ulgowa 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,00 3. Składka członkowska ulgowa 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,00 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,00 0,00 5. Legitymacja członkowska 5,00 Uwaga: 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na...
 2. WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 2021 r. 1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód: Składka pełna 1 Składka podstawowa pełna 210,00 2 Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1* - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat - mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2* - kobiet bez względu na wiek i staż w PZW 130,00 3 Składka dla: - odznaczonych Złotą Odznaką PZW 110,00 4 Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 30,00 Składka niepełna 5 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 200,00 Składka uzupełniająca 6 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* 10,00 Zwolnieni z...
 3. Składki na rok 2021 O PZW Konin.
 4. TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD - W ZAŁĄCZNIKU !!
 5. Zgodnie z § 1 Uchwały Nr 269/IX/2020 ZG PZW z dnia 19 września 2020 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r. pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje: 1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego, zwaną dalej składką członkowska ogólnozwiązkową, 2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, 3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika, 4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJw 2021 r. Lp. T r e ś ć Wysokość kwotowa w zł 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50 % 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania...
 6. Uchwała nr 269/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 września 2020r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r. Na podstawie § 30 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021 Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala: § 1 Realizując uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021 ustanawia postanowienia do składki członkowskiej na 2021 r.: 1. Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje: 1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową, 2) składkę uchwaloną na...
 7. TABELA W ZAŁĄCZNIKU !!!
 8. Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr1/10/2020 z dnia 12 października 2020 w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2021 r. Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2021 & 1 Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska specjalnego San Zwierzyń - Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła: Członkowie PZW: Składka roczna: a. -pełna na wszystkie wymienione wody - 230 zł, b. - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł, c. niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł &...
 9. Zgodnie z § 1 Uchwały Nr 269/IX/2020 ZG PZW z dnia 19 września 2020 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r. pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje: 1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego, zwaną dalej składką członkowska ogólnozwiązkową, 2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, 3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika, 4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r. Lp. T r e ś ć Wysokość kwotowa w zł 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50 % 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania...
 10. Mapa z oznakowaniem wód O PZW Konin na rok 2020
 11. Zezwolenie - wzór na rok 2020
 12. UWAGA ! Biuro Zarządu Okegu przypomina, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego (233/IV/2020) kwotę wpisowego dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r., a którym nie udało się jej opłacić w terminie do dnia 30-go kwietnia br. wynosi 1zł. W związku sytuacja epidemiologiczną w kraju, informujemy iż Okręg PZW w Sieradzu wprowadza na tą chwilę dodatkową możliwość wnoszenia jedynie pełnych składek członkowskich w drodze elektronicznego przelewu bankowego lub przekaz pieniężnego. Wpłatę składki należy dokonać na konto bankowe OkręguPEKAO SA O/Sieradz63 1240 3275 1111 0000 2911 8030w tytule przelewu podającIMIĘ NAZWISKO nazwę KOŁA oraz NUMER KARTY WĘDKARSKIEJ. Potwierdzenie dokonania przelewu stanowi zezwolenie wędkarskie w okresie ogłoszonego stanu epidemii. Wysokość składki: 230zł - SKŁADKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE...
 13. Koło PZW Głogów “Kleń” Głogów ul. 1 Maja 8 (Sklep Wędkarski) – od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00 soboty od godz. 10.00 do 13.00 Koło PZW Głogów “Famaba” Głogów ul. Gomółki 8 (Sklep Wędkarski) – od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00 soboty od godz. 10.00 do 14.00 Koło PZW Głogów Miasto i Huta Głogów ul. Henryka Sienkiewicza 4 (Sklep Wędkarski) - od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00 soboty od godz. 10.00 do 14.00 Koło PZW Jawor Jawor Plac Wolności 9 - od 01.01. do 31.05 we wtorki i czwartki od godz. 15.30 do 17.30 od 01.06. do 31.12. w czwartki od godz. 15.30 do 17.30 Koło PZW Lubin Miasto Lubin ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 – od 30.04. do 31.05. czwartki od godz. 18.00 do 20.00 od 01.06. do 30.06. czwartki od godz. 18.00 do 19.00 Koło PZW Lubin ZG Lubin ul. Tadeusza Kościuszki 9 - od 02.01. do...
 14. L.p. RODZAJ SKŁADKI KWOTA I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA 1. podstawowa 100,- 2. ulgowa - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, - mężczyźni od 65 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 50,- - kobiety od 60 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 3. uczestnik - do lat 16 4. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,- SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA(górska) 1. podstawowa 130,- 2. ulgowa 65,- II. 3. składka na porozumienia(wędkarzy nie posiadający uprawnień i zniżek) 80,- 4. uczestnika - do 16 lat 30,- 5. uczestnika - do 16 lat wstępującego poraz pierwszy do PZW 0,- SKŁADKA NA OCHRONĘ...
 15. SKŁADKI NA ROK 2020
 16. http://www.pzw.org.pl/tbg/cms/21617/skladki_czlonkowskie_2020_r" target="_blank">
 17. Załącznik do Zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW Nr 7/P/2019 z dnia 13 stycznia 2020 r. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w2020 r. L.p. Treść cena 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24lat, 2)członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia,pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4)kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,- 3. Składka członkowska ulgowa 75% 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,- 1,- 5. Legitymacja członkowska 5,- Uwaga: 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym...
 18. 1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód: Składka pełna 1 Składka podstawowa pełna 190,00 2 Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1* 130,00 3 Składka dla: - odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat - mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2* - kobiet bez względu na wiek i staż w PZW 100,00 4 Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 30,00 5 Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3* 40,00 Składka niepełna 6 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody) 180,00 7 podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową 170,00 8 podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki)...
 19. KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU w sprawie składek okręgowych, opłat i innych świadczeń członkowskich w 2020 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r. Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,- 3. Składka członkowska ulgowa 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka...
 20. Uchwała nr 4/12/2019 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 1/09/2019 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uwzględniając zalecenia ZG PZW w sprawie realizacji uchwały nr 176/9/2019 postanawia: Zmienić treść uchwały na 1/09/2019 w ten sposób że: §1 Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska specjalnego San Zwierzyń - Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła: Członkowie PZW: Składka roczna: a. -pełna na wszystkie wymienione wody - 230 zł, b. - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł, c. niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł § 2 Zasady stosowania...

ZDJĘCIA

 • Wyjazd na Kozielno - Wojtek