PZW Składki

 1. W celu sprawdzenia możliwości wniesienia składek w poszczególnych kołach, poniżej udostępniamy bezpośrednie numery kontaktowe do skarbników. Koło Bieżuń – 603 622 653, Koło Ciechanów – 607 536 673, Koło Cieksyn – 600 146 746, Koło Działdowo – 506 021 161, Koło Glinojeck – 604 955 832, Koło Lidzbark – 603 541 203 lub 501 201 107, Koło Lubowidz – 663 882 227, Koło Mława – 514 683 417, Koło Nasielsk – 518 147 782, Koło Nowe Miasto – 602 584 530, Koło Opinogóra – 792 551 544, Koło Płońsk – 724 842 439, Koło Pułtusk Miasto – 785 186 309, Koło Pułtusk Narew – 502 703 796, Koło Radzanów – 665 795 550, Koło Rybno – 511 640 999, Koło Sochocin – 600 178 109, Koło Strzegowo – 501 034 468, Koło Żuromin – 512 822 196.
 2. http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/57/wiadomosci/213661/pliki/skladki_czlonkowskie_na_2021.pdf" target="_blank">
 3. Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr2/12/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zgodnie z § 47 pkt 8 Statutu PZW w związku z §1 Ust 4 uchwały nr 176/9/2019 ZG PZW, Zarząd Okręgu PZW w Krośnie zmienia uchwałę nr 1/10/2020 i nadaje jej nowe brzmienie na niżej. § 1 Wszystkie wody ogólnodostępne na obwodach rybackich, łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła oraz łowisko ochronne San Zwierzyń – Hoczewka (nie stosuje się ulg i zwolnień, zasady połowu zgodnie z regulaminami na wszystkich łowiskach): Członkowie PZW: Składka roczna: a. -pełna na wszystkie wymienione wody - 3600 zł, Niezrzeszeni: Opłata roczna: a. -pełna na wszystkie wymienione wody - 6800 zł, § 2 Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń...
 4. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW z dnia 19 września 2020 r. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r. L.p. Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50 % 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,- 3. Składka członkowska ulgowa 75 % 1) członkowie uczestnicy do lat 16, 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami. 25,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW* 25,- 1,- 5. Legitymacja członkowska: 1) członek zwyczajny PZW 2) członek uczestnik PZW 5,- (nie wnosi opłaty) Uwaga: 1. Jednodniowe opłaty za wędkowanie obowiązują na...
 5. http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/26/wiadomosci/213393/pliki/tabela_skladek_2021_ost.pdf" target="_blank
 6. L.P. RODZAJ ŚWIADCZENIA WARTOŚĆ ZŁ 1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA PODSTAWOWA 100,- 2. SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA: - członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW; - młodzież szkolna i studenci w wieku 16- 24 lat; - mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat; - kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - członkowi odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - członkowie uczestnicy do lat 16; 50,- -----------------------25,- -----------------------25,- 3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA PEŁNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD...
 7. W załączniku poniżej przedstawiamy tabelarycznie wysokość składek członkowskich, wpisowego i legitymacji wędkarskich na 2021 rok, zatwierdzonych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Uchwałą nr 269/IX/2020 ZG PZW w Warszawie z dnia 19.09.2020 r., Uchwałą nr 168/2020 ZO PZW w Lublinie z dnia 28.09.2020 r. oraz Uchwałą nr 165/2020 Prezydium ZO PZW w Lublinie z dnia 26.10.2020 r.
 8. Składki Członkowskie 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,- 3. 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,- 12,- 5. Legitymacja członkowska 5,- Składki Okręgowe L.p. Rodzaj składki wysokość składki składka podstawowa *składka ulgowa **składka uczestnika ***składka dla odznaczonych odznaką złotą z wieńcami 1. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód - całoroczna niepełna wody nizinne z...
 9. Koleżanki i Koledzy! Przedstawiamy tabele wysokości składek na 2021 rok. Od nowego roku postanowiliśmy podnieść wysokość składek oraz zlikwidować wszystkie ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe decyzje podyktowane są koniecznością zatrudnienia w roku 2021 minimum 3 strażników - obecnie zatrudniamy 5 strażników oraz rosnącymi kosztami (wzrost płacy minimalnej, energii itp.). Z roku na rok wzrastają nakłady na ochronę i zagospodarowanie wód, które w 2020 roku zamknął się kwotą około 930 tys. zł ( 500 tys. zarybienie, 250 tys. straż, dzierżawa wód 70 tys., śmieci 60 tys. , 50 tys. koszty pozostałe czyli paliwo na kontrole i zarybienia, ubezpieczenia, umundurowania itp.) co w przeliczeniu na 1 członka Okręgu zamojskiego stanowi wartość 120 zł. Dlatego też składka nie może wynosić np. 25 zł, 80 zł, czy 100 zł. Członkowie Zarządu Okręgu uznali, że skoro chcemy mieć dobrze...
 10. Zarząd Okręgu PZW Legnica Uchwałą Nr E-17/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. ustalił wysokość okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz innych opłat na rok 2021. U W A G I : 1. Chcąc skorzystać z Porozumień zawartych przez okręg PZW Legnica z innymi okręgami trzeba mieć wykupioną składkę pełną całoroczną.
 11. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJNA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W OKRĘGU PZW W SIEDLCACH NA 2021 ROK L.p. Treść Kwota (w zł) I.Składka pełna 1. Składka pełna(nizinna + kraina pstrąga i lipienia) 200,- II.Składka niepełna 2. Składka niepełna(nizinna) 120,- III.Składka ulgowa - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat; członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW; mężczyźni od 65 i kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat*, - członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami**. 3. Składka pełna ulgowa(nizinna + kraina pstrąga i lipienia)* 125,- 4. Składka pełna ulgowa(nizinna + kraina pstrąga i lipienia)** 70,- 5. Składka niepełna ulgowa(nizinna)* 75,- 6. Składka niepełna ulgowa(nizinna)** 30,- IV.Składka uzupełniająca(na wody krainy pstrąga i lipienia do wód nizinnych) 7. Kraina pstrąga...
 12. Zgodnie z § 1 Uchwały Nr 269/IX/2020 ZG PZW z dnia 19 września 2020 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r. pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje: 1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego, zwaną dalej składką członkowska ogólnozwiązkową, 2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, 3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika, 4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJw 2021 r. Lp. T r e ś ć Wysokość kwotowa w zł 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50 % 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania...
 13. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r. Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 100,00 2. Składka członkowska ulgowa 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,00 3. Składka członkowska ulgowa 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,00 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,00 0,00 5. Legitymacja członkowska 5,00 Uwaga: 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na...
 14. WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 2021 r. 1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód: Składka pełna 1 Składka podstawowa pełna 210,00 2 Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1* - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat - mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2* - kobiet bez względu na wiek i staż w PZW 130,00 3 Składka dla: - odznaczonych Złotą Odznaką PZW 110,00 4 Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 30,00 Składka niepełna 5 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 200,00 Składka uzupełniająca 6 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* 10,00 Zwolnieni z...
 15. Składki na rok 2021 O PZW Konin.
 16. TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD - W ZAŁĄCZNIKU !!
 17. Uchwała nr 269/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 września 2020r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r. Na podstawie § 30 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021 Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala: § 1 Realizując uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021 ustanawia postanowienia do składki członkowskiej na 2021 r.: 1. Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje: 1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową, 2) składkę uchwaloną na...
 18. TABELA W ZAŁĄCZNIKU !!!

ZDJĘCIA

 • Zawody z serii GP Colmic Nowa Sól Odra 2008