Zasady wędkowania w Okręgu PZW Wałbrzych


Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 4/2001 z dnia 26.07.2001 r. oraz nr 6/2002 z dnia 29.11.2002 r. określająca zasady użytkowania wód wędkarskich zarybianych z limitu ZO PZW.

 

1. Wszystkie zbiorniki wędkarskie zarybiane z funduszu Rady Gospodarczej ZO PZW w Wałbrzychu są ogólnodostępne.
2. Plenum ZO PZW, mając na względzie racjonalną gospodarkę rybami, określiło zasady wędkowania na wymienionych zbiornikach.
3. Podstawą do łowienia jest opłata członkowska i opłata za wędkowanie w Okręgu Wałbrzych / lub w Okręgach, które podpisały z Nami umowę na warunkach tzw. ''Porozumienia między poszczególnymi Okręgami kraju''/.

 


L.p.

Koło PZW

Nazwa zbiornika

Ograniczenia

1.02.2009

Boguszów Gorce

Grzędy staw nr 2

1. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem. 

2.

Bystrzyca Kłodzka

Wilkanów /3 stawy/

1. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem. 

3.

Dzierżoniów

Bratoszów
Sieniawka

1. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem.
2. Limit dobowy karpia - 2 szt.

4.

Dzierżoniów DIORA

Piława Dolna /Dobrocin/

1. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem.
Do 2 szt. lina i karpia na dobę.
2. Dozwolony połów od świtu (1 godz. przed wschodem) do zmierzchu (1 godz. po zachodzie słońca) - Dobrocin.

5.

Głuszyca

Staw 1,2,3

1. Dzienny limit leszcza - 10 szt. (karaś do 5 szt. dziennie Uchwała 18/2008 ZO PZW w Wałbrzychu*)
2. Wymiar ochronny płoci - 15 cm.
3. Odwołany zakaz spinningowania.
4. Połów ryb na 2 wędki od 1 lipca do 1 jesiennego zarybienia karpiem.
5.W okresie zamknięcia dozwolony połów drapieżnika /okoń, szczupak/ dowolną metodą.
6. Zakaz łowienia 1 miesiąc po zarybieniu karpiem.

6.

Kamieniec Ząbkowicki

Pilce
Bartniki

1. Staw nr 3 w Bartnikach wyłączono z wód ogólnodostępnych.

7.

Kłodzko

Korytów

1.Łowienie na 1 wędkę.
2. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem.

8.

Kudowa Zdrój

Zalew

1. Zakaz połowu ze środków pływających.
2. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu.

9.

Mieroszów

Golińsk

1. Łowienie od świtu do zmierzchu.
2. Limit dobowy karpia i lina - 2 szt. łącznie.
3. Łowienie na 1 wędkę spławikową lub spinning.
4. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu.
5. Zakaz nęcenia chlebem i ziemniakami.
6. Zakaz łowienia ryb spod lodu.
7. Zakaz łowienia z wału czołowego przy mnichu.
8. Zakaz wymiany złowionych ryb (z siatki).

10.

Międzylesie

Staw nr 1 w Szklarni
Staw w Międzylesiu

1. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem.

11.

Niemcza

Staw

1. Łowienie od świtu do zmierzchu.
2. Limit dobowy karpia 2 szt.
3. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem.

12.

Radków

Zbiornik rekreacyjny

1. Zakaz łowienia 1 miesiąc po zarybieniu karpiem.

13.

Stoszowice

Staw w Srebrnej Górze

1. Łowienie na 2 wędki.
2. Limity dobowe:
- karp - 1 szt.
- lin - 1 szt.
- szczupak - 1 szt.
3. Łowienie od świtu do zmierzchu.
4. Zakaz łowienia 1 miesiąc po zarybieniu karpiem.

14.

Żarów

Imbramowice
Kalno

1. Zakaz łowienia 1 miesiąc po zarybieniu.

15.

Strzegom

Rusko - stawy

1. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem. 
2. Limit dobowy leszcza - 10 szt.

16.

Szczytna Śląska

Bukowa

1. Zakaz połowu amura.
2. Limit dobowy karpia - 1 szt.
3. Łowienie na 1 wędkę.
4. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem. 

17.

Świebodzice

Warszawianka

1. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem. 
2. Węgorz 50 cm wymiaru ochronnego.

18.

KWK Wałbrzych

Zagórze Śląskie Glinianka

1. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem. 

19.

Bielawa

Owiesno
Cegielnia
Sudety

1. Limit dobowy karpia - 2 szt.
2. Zakaz łowienia 2 tygodnie po zarybieniu karpiem.
3. Zakaz połowu na 2 wędki (Cegielnia).
4. Wymiar ochronny leszcza - 25 cm (zb. Sudety).
5. Limit dobowy leszcza - 10 szt. (zb. Sudety).
6. Zakaz połowu ze środków pływających
(zb. Owiesno).Ponadto wprowadza się:

Nowa Ruda KWK - Zbiornik Dzikowiec:

- zakaz połowu karpia przez 30 dni po zarybieniu,
- limit karpia na dobę tj. 2 szt.

UWAGA: Zmiany obowiązują od 24 listopada 2008 roku do odwołania !!!

Głuszyca - Stawy 1, 2, 3:

* Zgodnie z Uchwałą 18/2008 ZO PZW w Wałbrzychu:

§ 1

Wprowadza się limit dzienny na stawach przy ul. Leśnej:

1. karpia - 2 szt.

2. lina - 2 szt.

3. karasia - 5 szt.

§ 2

Wprowadza się dzienny limit karpia, lina i karasia w ilości łącznej 5 szt.

UWAGA: Uchwała obowiązuje od dnia 24 listopada 2008 roku do odwołania !!!

Zbiorniki zaporowe Kozielno i Topola:

Zgodnie z Uchwałą 8/2006 Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 18.11.2006 r. postanowiono:

-
Wprowadzić na zbiornikach wodnych Kozielno i Topola wymiary ochronne na następujące gatunki ryb:
leszcz 10 szt. na dobę (zniesione patrz. zapis **)
płoć 15 cm
okoń 18 cm

sandacz 50 cm
szczupak 50 cm

- Wprowadza się zakaz połowu sandacza i szczupaka na zb. Kozielno i Topola od dnia
1 stycznia do 31 maja każdego roku.

- Wprowadzić na zbiornikach Kozielno i Topola limit 5 kg ryb, nielimitowanych
w szt. w dziennych połowach.

**** *** ****


Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 07 października 2008 roku podjął **Uchwałę 14/2008 i tym samym postanowił:

§ 1

Znieść limit leszcza na zbiornikach Kozielno i Topola oraz wprowadzić zakaz wędkowania z wyspy na zbiorniku Kozielno.

§ 2

Karp o długości równej i powyżej 65 cm złowiony na zbiornikach Kozielno i Topola zostaje z powrotem wpuszczony do wody.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2009 r.

Powyżej zamieszczonej treści znajdują się dodatkowe regulaminy wędkowania(patrz. pliki załącznikowe) !!!

4. Poza ustalonymi ograniczeniami, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
5. Prezesi wymienionych w powyższej uchwale Kół PZW, są zobowiązani do przekazywania jej treści w drodze zamieszczania stosownych tablic i komunikatów ogółowi wędkarzy.ZDJĘCIA

  • zawody wedkarskie kolonia gaj 08.05.2010