Wymiary ochronne i okresy ochronne ryb.
GATUNKI RYB WYMIAR OCHRONNY OKRES OCHRONNY GATUNKI RYB WYMIAR OCHRONNY OKRES OCHRONNY
Amur Brak Brak Okoń 18 cm Brak
Boleń 40 cm 1 styczeń - 30 kwiecień Płoć Brak Brak
Brzana 40 cm 1 styczeń - 30 czerwiec Pstrąg potokowy 30 cm **
Certa 30 cm 1 styczeń - 30 czerwiec Pstrąg tęczowy 30 cm **
Jazgarz Brak Brak Sapa 25 cm 1 kwiecień - 31 maj
Jaź 25 cm Brak Sandacz 50 cm 1 styczeń - 31 maj
Jelec 15 cm Brak Sieja 35 cm 1 październik - 31 grudzień
Karaś Brak Brak Sum 70 cm 1 kistopad - 30 czerwiec
Karp 30 cm Brak Szczupak 50 cm 1 styczeń - 30 kwiecień
Kleń 25 cm Brak Sielawa 18 cm 1 październik - 31 grudzień
Krąp Brak Brak Świnka 25 cm 1 styczeń - 15 maj
Leszcz Brak Brak Troć 35 cm ***
Lin 25 cm Brak Rozpiór 25 cm Brak
Lipień 30 cm 1 marzec - 31 maj Ukleja Brak Brak
Łosoś 35 cm * Wzdręga 15 cm Brak
Miętus 25 cm 1 grudzień - koniec lutego Węgorz 50 cm 15 czerwiec - 15 lipiec
*a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia,
w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego;
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

**a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy
państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia,

 

b) w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia.
***a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia;
w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego;
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele

c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia

- Limity dobowe zgodnie z aktualnym Regulaminem amatorskiego połowu ryb.ZDJĘCIA

  • Stan alarmowy w Kłodzku na Nysie Kłodzkiej 27.06.2009